Zamówienie publiczne: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 188 Debrzno – Złotów: z drogą gminną (ul. Złotowska) w m. Zakrzewo, na odcinku od km 38+425 do km 38+655

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2018-02-27 08:54:15
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-27 08:57:10 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak