Zamówienie publiczne: Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 177 i 180

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-03-19 10:53:41
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-19 10:56:21 (aktualizacja) przez Renata Stempniak