Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 442 polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Chocz

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-03-16 12:50:43
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-04 13:07:07 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek