Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Nochowo w zakresie budowy chodnika

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-18 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-03-19 10:25:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-18 13:05:20 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska