Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej, etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-16
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-04-16 08:33:33
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-16 08:38:44 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska