Zamówienie publiczne: Przebudowa chodnika przy DW 177 Czaplinek – Wieleń w m. Wieleń ul. Jana Pawła II strona lewa od km 80+580 do km 81+193

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-05 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2018-03-01 10:07:14
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-01 10:10:00 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak