Zamówienie publiczne: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5- droga wojewódzka nr 431

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-20
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-02-20 09:42:25
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-20 12:37:31 (aktualizacja) przez Renata Stempniak