Zamówienie publiczne: Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienki ściekowe wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-27
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-04-05 10:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz studzienki ściekowe wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-03-27 13:06:06
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-05 11:57:34 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak