Zamówienie publiczne: Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie 9 Rejonów Dróg Wojewódzkich

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-31
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2018-01-31 10:48:19
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-31 10:54:03 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak