Archiwum zamówień publicznych

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieInformacja o progach
2017-12-062017-12-21 10:00Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2018 rokRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-12-062017-12-18 09:45Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych RDW w Ostrowie Wlkp. i OD w Gizałkach w 2018r.RDW Ostrów Wlkp.Zamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-12-072017-12-15 12:00Świadczenie usług pocztowych dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w obrocie krajowym oraz zagranicznymWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-12-072017-12-15 10:00Konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej na drogach adm. przez RDW w Nowym Tomyślu.RDW Nowy TomyślZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-12-062017-12-14 10:00Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW ZłotówRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-12-202017-12-14 10:00Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym i Obwodu Drogowego w RDW Złotów oraz Obwodu Drogowego w SzamocinieRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-12-042017-12-12 10:00Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych i aktywnych znaków w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie w roku 2018RDW KoninZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-11-282017-12-06 10:00Konserwacja i naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2018RDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-11-282017-12-06 10:00Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych zlokalizowanych na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2018r.RDW KołoZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-11-272017-12-05 08:45Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.RDW Ostrów Wlkp.Zamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-11-202017-12-04 12:00Świadczenie usług pocztowych dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w obrocie krajowym oraz zagranicznymWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-11-212017-11-29 09:45Obsługa, konserwacja i bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich admin. przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie w 2018 rokuRDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-11-062017-11-24 12:00Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDWWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-11-072017-11-17 12:00 „Kompleksowe wykonywanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, terenu wokół budynku WZDW z terenem przynależnym i w budynku w Poznaniu ul. Hawelańska 10WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-10-182017-11-03 10:00Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Kaczanowo – Nowa Wieś Królewska w km 5+411 – 5+668RDW KoninZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-10-182017-10-30 12:00Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin-Tuliszków na odcinku od drogi krajowej nr 25 w m Rychwał do drogi krajowej nr 72 w m. TuliszkówWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-10-122017-10-27 12:00Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań – Bukowiec na odcinku Opalenica (obwodnica) – Porażyn w km 39+671 – 41+320WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-10-192017-10-26 10:00Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno IIRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-10-112017-10-24 12:00Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDWWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-10-022017-10-17 12:00Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. WyrzekaWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły