Archiwum zamówień publicznych

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieInformacja o progach
2017-05-042017-05-15 09:45Dostawa emulsji asfaltowej do OD Racot oraz do OD ZaniemyślRDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-242017-05-08 12:00Długoterminowy najem samochodów osobowychWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-122017-05-04 12:00Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko na odcinku od m. Nadzież do m. MałgówWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-142017-05-04 12:00Wykonanie czterech projektów i na ich podstawie zainstalowanie drogowych sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na przejściu dla pieszych z podziałem na części: Część 1. DW nr 188 m. Złotów na ul. Mickiewicza przy ul. Studziennej /km 45+240/, Część 2. DW nr 251 m. Damasławek na ul. Żnińskiej przy ul. Słonecznej, Część 3. DW nr 260 m. Gniezno na ul. Witkowskiej przy ul. Klonowej, Część 4. DW nr 438 m. Koźmin Wlkp., na ul. Boreckiej przy ul. Jana Pawła II i ul. Marcińca.WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-262017-05-04 10:00Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w KoninieRDW KoninZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-122017-04-27 12:00Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 w miejscowości Borzykowo, gm. KołaczkowoWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-122017-04-27 10:00Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej dróg na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach -Cześć IIIRDW SzamotułyZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-132017-04-27 10:00Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w ZłotowieRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-182017-04-26 08:45Dwukrotne cięcie pielęgnacyjne żywopłotów rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie miast RDW w Kościanie w 2017 r.RDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-062017-04-25 12:00Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w miejscowości Zamość – budowa chodnikaWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-052017-04-21 12:00Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Rozbudowa DW nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. WągrowiecWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-122017-04-20 09:45Oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody opadowe na terenie RDW Kościan wraz z wykonaniem analiz odprowadzanych ścieków w 2017 r.RDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-112017-04-19 09:00Dostawa słupków prowadzących U-1a dla RDW CzarnkówRDW CzarnkówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-04-032017-04-11 12:00Usługi związane z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów ciężarowych marki Mercedes – Benz Unimog U-300 Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w 2017r.WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-03-292017-04-10 11:00Dostawa masy mineralno-asfaltowej na zimnoRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-03-312017-04-10 10:30Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w KoninieRDW KoninZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-03-212017-04-06 12:00Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegająca na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Opatówek – etap 2 od km 0+260,00 do km 0+729,00WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-03-242017-04-05 12:00Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych i słupków WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-03-162017-04-04 12:00Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 442 polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości ChoczWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2017-03-162017-04-03 12:00Remont drogi wojewódzkiej nr 443 w m. BachorzewWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły