Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska-Września na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0010/15

Okres realizacji: 2016 / 2017

Łączna planowana wartość:  18 861 546,66 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 15 275 893,37 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  3 585 653,29 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Cony sp. z o. o.

logo na strone