Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0015/15

Okres realizacji: 2016/2018

Łączna planowana wartość: 35 743 800,00 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 30 382 230,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  5 361 570,00 zł

logo na strone