Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0017/15

Zadanie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji: 2016/ 2018

Łączna planowana wartość: 12 932 092,99 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 10 992 279,04 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  1 939 813,95 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.

logo na strone