Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Gołańcz w m. Wyrzysk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0011/15

Okres realizacji:  2016/2017

Łączna planowana wartość: 6 911 838,26 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 5 600 151,73 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 1 311 686,53 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: SAFEGE S. A. S.

logo na strone