Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0004/15

Okres realizacji: 2016 / 2017

Łączna planowana wartość: 3 330 842,15 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 2 693 976,43 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  636 865,72 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp.j.

logo na strone