Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Krajenka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0005/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna planowana wartość: 2 153 538,94 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 1 655 995,59 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  497 543,35 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp. j.

logo na strone