Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła w m. Blękwit

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0003/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna planowana wartość:  3 127 663,74 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 2 574 717,36 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  552 946,38 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp.k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp.j.

logo na strone