Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu:  RPWP.05.01.01-30-0002/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna planowana wartość:  5 725 153,61 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 4 636 052,11 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  1 089 101,50 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: COLAS Polska sp. z o. o.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum:
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp.j.

logo na strone