Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów-Piła na odcinku Debrzno Wieś – Lipka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0009/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna planowana wartość:  9 595 062,38 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 7 770 289,14 zł

Udział własny WZDW w kwocie:  1 824 773,24 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.
  • Zespół inżyniera kontraktu: Konsorcjum :
  • Lider: KOMPLET INWEST sp. z o. o. sp. k.
  • Partner: KOMPLET INWEST sp. j.

logo na strone