Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Piotrowo – Zielonagóra – etap II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0007/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna planowana wartość: 5 557 143,91 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 4 682 367,65 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 874 776,26 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: COLAS Polska    sp. z o. o.
  • Zespół inżyniera kontraktu: LAFRENTZ – POLSKA  sp. z o. o.

logo na strone