Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0008/15

Okres realizacji: 2016/2017

Łączna planowana wartość: 7 711 596,93 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 6 246 978,00 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 1 464 618,93 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: STRABAG            sp. z o. o.
  • Zespół inżyniera kontraktu: SAFEGE S. A. S.

logo na strone