Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184- od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0012/15

Zadanie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji: 2016/2019

Łączna planowana wartość: 25 124 686,99 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 21 355 983,94 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 3 768 703,05 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: BUDIMEX S. A.

logo na strone