Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Nr projektu: RPWP.05.01.01-30-0014/15

Zadanie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”

Okres realizacji: 2016/2019

Łączna planowana wartość: 14 528 426,40 zł

Dofinansowanie z UE w kwocie: 12 349 162,42 zł

Udział własny WZDW w kwocie: 2 179 263,98 zł

  • Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S. A.

logo na strone

 

.