W MIĘDZYCHODZIE MONTOWANE SĄ KOLEJNE ELEMENTY NOWEGO MOSTU

Do Międzychodu docierają pierwsze stalowe elementy nowego mostu na Warcie. Łączna masa stalowych dźwigarów pomostu to ponad 367 ton. Montaż całej konstrukcji nastąpi w pięciu fazach – od brzegów w kierunku nurty rzeki. Po ustawieniu elementów na podparciach tymczasowych, rozpocznie się ich scalanie (spawanie). W najbliższych tygodniach na miejsce budowy trafi kolejna partia elementów nowego mostu.

Nowy most na Warcie powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. Będzie miał niemal 140 mb. W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane również drogi dojazdowe do przeprawy. Termin zakończenia prac, to listopad 2018 roku.

 

Remonty trzech dróg w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zakończone

We wrześniu 2017 roku zakończyły się remonty nawierzchni trzech dróg wojewódzkich w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Nawierzchnia została odnowiona na czterech odcinkach o łącznej długości 8,3 km: na drodze nr 178 pomiędzy miejscowościami Huta i Przybychowo, na drodze nr 181 pomiędzy Drawskiem i Wieleniem oraz na dwóch odcinkach drogi nr 180 pomiędzy Trzcianką i Wrzącą. Zakres robót objął m.in. odnowę nawierzchni jezdni poprzez ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej, uzupełnienie poboczy gruntowych oraz malowanie oznakowania poziomego. Łączna wartość zadań wyniosła 3,9 mln zł.

 

Podsumowanie półrocza na drogach wojewódzkich

28 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak i Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński podsumowali pierwsze półrocze 2017 r. na drogach wojewódzkich.

– Mamy do czynienia z frontem robót drogowych, który do tej pory w historii województwa nie miał miejsca – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Od początku roku ogłosiliśmy przetargi i rozpoczęliśmy realizacje inwestycji o wartości ponad 300 mln zł. Jednocześnie zakończyliśmy siedem zadań rozpoczętych w 2016 roku. Chodzi o budowę nowego układu komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej nr 432 w gminie Września oraz rozbudowę drogi nr 188 na sześciu odcinkach w powiecie złotowskim. W ramach tej ostatniej inwestycji w miejscowości Skórka powstał nowy, spektakularny most – podkreślał Wicemarszałek.

Inwestycje w ramach WRPO 2014-2020 zakończone w pierwszej połowie 2017 roku objęły łącznie 15,5 km dróg, a ich łączna wartość wyniosła 49,1 mln zł, z czego 35,8 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Ponadto, od początku roku w toku jest dziesięć inwestycji, z czego pięć realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i kontynuowane są prace projektowe. To m.in. rozbudowa drogi nr 185 od Obrzycka do Szamotuł, rozbudowa drogi nr 194 w Wyrzysku czy rozbudowa drogi nr 305 od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch. Dokumentacja projektowa powstaje m.in. dla budowy obwodnicy Obornik oraz obwodnicy Wronek. Zadania wyceniane na 175,9 mln zł obejmują łącznie budowę i rozbudowę 45 km dróg oraz budowę jednego nowego mostu – w Międzychodzie.

Podczas konferencji Wicemarszałek przypomniał również, że w I półroczu 2017 roku rozpoczęły się procedury przetargowe dla trzynastu inwestycji w ramach WRPO 2014-2020.

– Niestety, z 13 przetargów na zadania o łącznej kwocie 271,9 mln zł dziewięć musieliśmy unieważnić, ponieważ ceny złożonych ofert znacznie przekraczały zaplanowane nakłady – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – To niepokojące, zupełnie nowe zjawisko na rynku budowlanym. Nie poddajemy się jednak. Zakładamy, że powtórzymy przetargi, ale musimy zastanowić się nad ich zakresem.

Jako potencjalne przyczyny rosnących cen w ofertach Dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński wskazał m.in. problem z dostępem do kruszywa i rosnące ceny jego transportu oraz niewystarczającą liczbę pracowników budowlanych.

Wicemarszałek i Dyrektor WZDW przypomnieli również, że poza inwestycjami z unijnym dofinansowaniem, na drogach wojewódzkich toczy się 12 zadań realizowanych ze środków własnych, a także 44 zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i 36 remontów nawierzchni jezdni za niemal 50 mln zł.

O mostach w ciągu dróg wojewódzkich w programie „Jedziemy przez Wielkopolskę” TVP3 Poznań

Jak powstają nowe mosty, wiadukty, kładki? Ile kosztują i od czego zależy ich cena? Czym są przepusty? Jak działają promy? Gdzie w Wielkopolsce zostaną wybudowane nowe mosty? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w czwartym odcinku programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” wyemitowanym 26 września br. na antenie TVP3 Poznań:

https://poznan.tvp.pl/34144425/26092017.

Kolejne odcinki programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18:05 na antenie TVP3 Poznań.

O planowanych inwestycjach drogowych w programie TVP3 „Zmieniamy Wielkopolskę”

Jak dzięki unijnym pieniądzom zmieni się sytuacja na drogach w Wielkopolsce? Jakie inwestycje przed nami? Do tej pory w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uzyskał unijne dofinansowanie dla 31 projektów inwestycji. W październiku rozpocznie się trzeci nabór wniosków, w którym łącznie na wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych jest do rozdania ponad 150 mln zł.

O tym, jakie inwestycje na drogach wojewódzkich będą starały się o dofinansowanie z WRPO w programie TVP3 „Zmieniamy Wielkopolskę”: http://poznan.tvp.pl/34081631/20092017.

Remont drogi wojewódzkiej nr 471 w gminie Lisków zakończony

W sierpniu 2017 roku zakończył się remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 471 w gminie Lisków w powiecie kaliskim. Remont został przeprowadzony na odcinku o długości 2 km pomiędzy miejscowościami Nadzież i Małgów. Zakres robót objął m.in. odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscach utraty jej nośności, odnowę nawierzchni poprzez ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej, uzupełnienie poboczy gruntowych oraz malowanie oznakowania poziomego. Wykonawcą było konsorcjum firm SIDROG Sp. z o.o. i SIDROG Transport. Wartość zadania wyniosła niemal 1,4 mln zł.

Droga krajowa nr 11 w powiatach średzkim i jarocińskim stała się drogą wojewódzką

30 sierpnia 2017 roku fragment dawnej drogi krajowej nr 11 na odcinku od zjazdu na obwodnicę Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 w Wolicy Pustej (powiat średzki) do skrzyżowania łącznika drogi S11 z krajowymi nr 11 i 15 na rondzie w Jarocinie stał się drogą wojewódzką. Odcinek drogi na wysokości węzła S11 „Mieszków” jest elementem tego węzła, więc wyłączono go z ciągu drogi wojewódzkiej.

Droga w Sulmierzycach nagrodzona w konkursie Modernizacja Roku 2016

Rozbudowana w 2016 roku Aleja Klonowicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w Sulmierzycach (powiat krotoszyński) zdobyła trzy nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016. Wielkopolska inwestycja zwyciężyła w internetowym plebiscycie na najbardziej popularną modernizację w Polsce w kategorii „drogi i obiekty mostowe”, otrzymała też nagrodę specjalną przyznaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz wyróżnienie Modernizacji Roku w konkursie głównym.

– Te nagrody pokazują, że poza budową nowoczesnych dróg potrafimy także modernizować zabytkowe obiekty, zachowując ich unikalny charakter, jednocześnie umożliwiając ich funkcjonalne wykorzystanie. Do tego można jeszcze dodać estetyczny wygląd przebudowanej alei w Sulmierzycach – podkreśla Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

24 sierpnia podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie statuetki odebrali Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński i Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu SKANSKA S.A. Leszek Gaweł.

Ideą konkursu Modernizacja Roku jest wspieranie działań dla ratowania budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja wyróżniających się modernizacji, przebudów i rozbudów dróg, obiektów czy urządzeń. W związku z historycznym układem urbanistycznym i wyjątkowym sposobem realizacji, w te założenia świetnie wpisała się przebudowa Alei Klonowicza w Sulmierzycach. To obszar wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego jako historyczny układ urbanistyczny, a nawierzchnia jezdni jest objęta ochroną zabytków. Dlatego układ ulicy pozostał bez zmian, a materiał z rozbiórki wykorzystano ponownie. W ramach inwestycji wykonano m.in. nową konstrukcję drogi z wymianą istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego na nawierzchnię z betonu asfaltowego o kolorze ceglanym, nawierzchnię chodnika z płyt betonowych, wyniesione wysepki spowalniające ruch oraz kanalizację deszczową. Zabezpieczono też budynki przed negatywnym wpływem drgań poprzez użycie przepon antywibracyjnych. Wykonawcą zadania była spółka SKANSKA, a projektantem pracownia EKODROGA Robert Salomon.

Relacja filmowa z gali wręczenia nagród: https://youtu.be/8_jBodHqKjU

Remont drogi wojewódzkiej nr 181 w gminie Wieleń zakończony

Na początku sierpnia 2017 roku zakończył się remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 181 w gminie Wieleń w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Remont został przeprowadzony na dwóch odcinkach drogi o łącznej długości 2,6 km pomiędzy miejscowościami Wrzeszczyna i Rosko. Zakres robót objął m.in. odnowę nawierzchni jezdni poprzez ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej, uzupełnienie poboczy gruntowych oraz malowanie oznakowania poziomego. Wykonawcą było konsorcjum firm REDON Sp. z o.o. i P.U.H. „REDON”. Wartość zadania wyniosła 1,2 mln zł.

Marszałek Województwa podsumował rozbudowę drogi nr 188

21 sierpnia 2017 roku w Złotowie odbyło się spotkanie podsumowujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 w powiecie złotowskim. Wzięli w nim udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Z zaproszenia skorzystali także posłowie z okręgu pilskiego: Maria Małgorzata Janyska, Zbigniew Ajchler, Krzysztof Paszyk, radni województwa wielkopolskiego oraz liczne grono przedstawicieli samorządów, na terenie których zrealizowano inwestycję.

Podczas uroczystości Marszałek Marek Woźniak, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński otrzymali z rąk Starosty Złotowskiego, burmistrzów Krajenki i Złotowa oraz wójtów gmin Lipka, Zakrzewo, Złotów pamiątkowe podziękowania za realizację inwestycji.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w 2017 roku została przeprowadzona na sześciu odcinkach o łącznej długości 12,8 km przebiegających od granicy województwa wielkopolskiego w Debrznie-Wsi do miejscowości Skórka w powiecie złotowskim.

Podstawowy zakres inwestycji objął wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i wzmocnienia istniejącej do nośności 115 kN, budowę nowego przebiegu drogi na odcinku o długości 0,6 km w miejscowości Żeleźnica, budowę dwóch nowych mostów: w miejscowości Skórka oraz w miejscowości Żeleźnica, rozbudowę i budowę skrzyżowań, w tym jednego ronda w miejscowości Blękwit, budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowościach: Debrzno-Wieś, Lipka, Krajenka, budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krajenka oraz przebudowę i budowę chodników, zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego.

Inwestycja była realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 30,7 mln zł, z czego 25,6 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Droga wojewódzka nr 188 była remontowana i rozbudowywana już wcześniej. W latach 2007-2009 łącznie wyremontowano 24,7 km drogi, co kosztowało 16,2 mln zł. Z kolei w latach 2010-2015 rozbudowano pięć odcinków tej drogi o łącznej długości 10,4 km i wartości 27,7 mln zł. Zatem w ciągu ostatnich dziesięciu lat inwestycje na drodze nr 188 objęły odcinki o łącznej długości 47,9 km i wartości 74,6 mln zł.

Zdjęcia z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188: http://wzdw.pl/31806/

Dziesięć samochodów dla WZDW w Poznaniu

11 sierpnia 2017 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się uroczyste przekazanie samochodów dla WZDW oraz wielkopolskiej policji. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster oraz dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

W związku z wymianą floty pojazdów egzaminacyjnych cztery Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – w Poznaniu, Pile, Kaliszu i Koninie – przekazały Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich łącznie dziesięć wyprodukowanych w 2012 roku samochodów marki Renault Clio. Będą one używane do realizacji celów bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli np. kontroli stanu nawierzchni dróg.

– Przekazanie pojazdów wpisuje się w prowadzoną przez ośrodki ruchu drogowego działalność na rzecz poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na wielkopolskich drogach i mam nadzieję, że wydatnie podniosą zdolność operacyjną służb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Policji – podsumowuje Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 zakończona

Wraz z końcem lipca 2017 r., po niespełna roku prac, zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na sześciu odcinkach przebiegających od miejscowości Skórka do granicy województwa w Debrznie-Wsi w powiecie złotowskim. Na wszystkich odcinkach o łącznej długości 12,8 km droga została poszerzona, powstały utwardzone pobocza i rowy odwadniające.

Zakres robót objął również m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni i wzmocnienie istniejącej do nośności 115 kN, budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów i przepustów. Rozbudowana droga został wyposażona w takie elementy bezpieczeństwa ruchu, jak np. przejścia dla pieszych, oświetlenie, bariery drogowe.

Ponadto, w ramach inwestycji wybudowano dwa nowe mosty – w Skórce oraz Żeleźnicy. Z kolei w Blękwicie powstało nowe rondo. Wartość całego projektu wyniosła 30,7 mln zł, z czego 25,6 mln zł pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W Blękwicie powoli dobiega też końca rozbudowa innej drogi wojewódzkiej nr 189. W zakres inwestycji wchodzą m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów i kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji wynosi 995,2 tys. zł. Termin realizacji zadania to 20 września 2017 roku.

Droga krajowa nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim stała się drogą wojewódzką

12 lipca 2017 r. fragment dawnej drogi krajowej nr 11 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 i 36 w Ostrowie Wielkopolskim do skrzyżowania z drogą ekspresową S11 (obwodnicą Ostrowa Wlkp.) w miejscowości Strugi w gminie Przygodzice stał się drogą wojewódzką.

W Ostrowie Wielkopolskim ten odcinek drogi wojewódzkiej przebiega w ciągu następujących ulic:

  • Raszkowskiej:                od ul. Krotoszyńskiej – do ul. Wojska Polskiego,
  • Wojska Polskiego:         od ul. Raszkowskiej – do ul. Sienkiewicza,
  • Sienkiewicza:                od ul. Wojska Polskiego – do ul. Głogowskiej,
  • Głogowskiej:                  od ul. Sienkiewicza – do ul. Wrocławskiej,
  • Wrocławskiej:               od ul. Głogowskiej – do granicy miasta,
  • Dworcowej:                   od ul. Krotoszyńskiej – do ul. Towarowej,
  • Towarowej:                    od ul. Dworcowej – do ul. Sienkiewicza.

Poniżej mapa prezentująca przebieg drogi wojewódzkiej po zmianie kategorii:
Ostrów Wlkp – mapa z przebiegiem dróg po zmianie kategorii

Trwa budowa mostu w Międzychodzie

Od kilku miesięcy w Międzychodzie prowadzone są roboty przy budowie nowego mostu na rzece Warcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. Obecnie trwają prace związane z fundamentowaniem podpór pośrednich oraz zbrojeniem przyczółków.

Nowy most będzie miał długość niemal 140 m. Jego trójprzęsłową konstrukcję stworzą stalowe dźwigary zmiennej wysokości zespolone z żelbetonową płytą. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe do przeprawy, w związku z czym w ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 160 o długości ok. 760 m. Droga będzie składać się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 m, ścieżki pieszo-rowerowej i pobocza. Ponadto, powstanie też czterowlotowe rondo w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic Marszałka Piłsudskiego i Wały Jana Kazimierza.

Termin zakończenia inwestycji to listopad 2018 roku. Wartość projektu wynosi ponad 21,1 mln zł brutto, z czego 17,1 mln zł pochodzi z pieniędzy Unii Europejskiej przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budowa mostu w Międzychodzie

Budowa mostu w Międzychodzie

Budowa mostu w Międzychodzie

Droga w Sulmierzycach w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016, który ma wyłonić najciekawsze przedsięwzięcia budowlane. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja wyróżniających się ze względu na waloru użytkowe i estetyczne modernizacji, przebudów i rozbudów dróg, obiektów czy urządzeń.

Do tytuły w kategorii „drogi i obiekty mostowe” WZDW w Poznaniu zgłosił przebudowę Alei Klonowicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w Sulmierzycach (powiat krotoszyński). To obszar wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego jako historyczny układ urbanistyczny, a nawierzchnia jezdni jest objęta ochroną zabytków. Dlatego układ ulicy pozostał bez zmian, a materiał z rozbiórki wykorzystano ponownie. W ramach inwestycji wykonano m.in. nową konstrukcję drogi z wymianą istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego na nawierzchnię z betonu asfaltowego o kolorze ceglanym, nawierzchnię chodnika z płyt betonowych, wyniesione wysepki spowalniające ruch oraz kanalizację deszczową. Zabezpieczono też budynki przed negatywnym wpływem drgań poprzez użycie przepon antywibracyjnych. Inwestycja zakończyła się w sierpniu 2016 r. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A.

Zachęcamy do promowania tej wyjątkowej, wielkopolskiej inwestycji i głosowania w konkursie. Głosować można do 9 sierpnia br. pod adresem:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/149-sulmierzyce.html

Al. Klonowicza Sulmierzyce

Al. Klonowicza Sulmierzyce

Al. Klonowicza Sulmierzyce

Al. Klonowicza Sulmierzyce

Koniec utrudnień na mostach w Śremie i Wronkach

7 lipca 2017 r. na dwóch mostach: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w Śremie oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach przywrócono stałą organizację ruchu. Kierowcy znów mogą przejechać przez przeprawy całą szerokością jezdni. Wcześniej, przez blisko dwa miesiące, w związku z wymianą urządzeń dylatacyjnych na mostach obowiązywał ruch wahadłowy. Do końca lipca w obu miejscach potrwają jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe.

Przestronne i wygodne pomieszczenia biurowe na wynajem

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że posiada na wynajem przestronne i wygodne pomieszczenia biurowe w idealnej lokalizacji.

OFERTA

Na wynajem: Wolne pomieszczenia biurowe po remoncie, bez wyposażenia, o powierzchniach: 8, 11, 12, 16 i 50 m kw. Przy wynajmie całości – cena czynszu do negocjacji.

Układ: Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze w dwukondygnacyjnym budynku biurowym. Budynek znajduje się na dużej, ogrodzonej działce w otoczeniu zieleni. Jest wyposażony w system alarmowy. Do dyspozycji są nowe łazienki, osobno prysznic, zaplecze kuchenne, socjalne, pomieszczenia klimatyzowane.

Lokalizacja: Poznań, ul. Hawelańska 10, w otoczeniu renomowanych firm, marketu Tesco, przy bardzo dobrym szlaku komunikacyjnym.

Eksploatacja: Miesięczny czynsz najmu wynosi 35 zł netto/m kw. plus należny podatek VAT. Kaucja w wysokości 4-miesięcznego czynszu najmu. Przy wynajmie całości, tj. 98,3 m kw., cena czynszu do negocjacji.

Dodatkowe koszty: Energia elektryczna według zużycia oraz podatek od nieruchomości.

Termin:  Wolne od 15.07.2017 r.

Oferta bezpośrednia. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Gajzlerowicz, Justyna Ludwiczak tel. 61 22-58-101.

Wynajem pomieszczeń biurowych Hawelańska

Wynajem pomieszczeń biurowych Hawelańska

Wynajem pomieszczeń biurowych Hawelańska

Wynajem pomieszczeń biurowych Hawelańska

Wynajem pomieszczeń biurowych Hawelańska

Wynajem pomieszczeń biurowych Hawelańska

Nowy odcinek drogi nr 432 we Wrześni już otwarty

30 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie podsumowujące budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 432 pomiędzy miejscowościami Grzymysławice i Obłaczkowo w gminie Września. Symbolicznie ruch na drodze otworzyli Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa, Kinga Hedrych, Zastępca Dyrektora WZDW w Poznaniu i Leszek Gaweł, Dyrektor SKANSKA S.A.

W ciągu niecałego roku powstał nowy odcinek drogi o długości 2,7 km.  Jego początek w postaci nowo wybudowanego ronda znalazł się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą powiatową nr 2930P w rejonie miejscowości Grzymysławice, a koniec na nowym rondzie – skrzyżowaniu z drogą krajową nr 15 w miejscowości Obłaczkowo. Zmiana dotychczasowego przebiegu drogi związana była z powstaniem strefy gospodarczej.

Podstawowy zakres inwestycji objął budowę: nowego odcinka drogi o długości 2,7 km, trzech skrzyżowań, w tym dwóch typu rondo, wiaduktu nad linią kolejową, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów, przepustów na rowach melioracyjnych i drogowych, elementów odwodnieniowych, oświetlenia drogowego.

Inwestycja była realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 18,2 mln zł, z czego 15,3 mln zł stanowiło dofinansowanie z pieniędzy Unii Europejskiej.

Nowy odcinek drogi nr 432 we Wrześni

Nowy odcinek drogi nr 432 we Wrześni

Spotkanie podsumowujące budowę nowego odcinka drogi nr 432

Spotkanie podsumowujące budowę nowego odcinka drogi nr 432

DW432 Września rondo

DW432 Września wiadukt kolejowy

DW432 Września

Nowy przebieg drogi w Żeleźnicy już przejezdny

Od 26 czerwca nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 188 wraz z mostem na rzece Głomia w Żeleźnicy (gmina Krajenka) jest już przejezdny. W ramach inwestycji wybudowano nowy przebieg drogi nr 188 na odcinku o długości 2,7 km od Żeleźnicy do Dolnika. Stanowi on obwodnicę tej pierwszej miejscowości. Powstał też nowy most o stalowej konstrukcji z blachy falistej na żelbetonowych fundamentach. Szerokość przeprawy wynosi 18,3 m, wysokość 4,5 m.

Ponadto zakres robót objął m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni i wzmocnienie istniejącej do nośności 115 kN, budowę skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych, zjazdów, przepustów i oświetlenia drogowego.

Most w Żeleźnicy

DW 188 Żeleźnica

Most w Żeleźnicy

O bezpieczeństwie na drogach wojewódzkich w programie „Jedziemy przez Wielkopolskę” TVP3 Poznań

Bezpieczne dotarcie do celu – to podstawowe założenie każdej podróży. W jaki sposób inwestycje na drogach wojewódzkich poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego? Jakie rozwiązania stosujemy w tym zakresie? Czym są np. aktywne wyspy, kocie oczy lub ronda turbinowe? Ile kilometrów chodników i ścieżek rowerowych powstało w ramach „Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w trzecim odcinku programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” wyemitowanym 27 czerwca br. na antenie TVP3 Poznań:

https://poznan.tvp.pl/32996186/27062017.

Kolejne odcinki programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” w każdy ostatni wtorek miesiąca (z wyjątkiem okresu letniego w lipcu i sierpniu) o godzinie 18:05 na antenie TVP3 Poznań.

Droga wojewódzka w Wyrzysku zmieniła kategorię

21 czerwca 2017 r. droga wojewódzka przebiegająca przez gminę Wyrzysk w powiecie pilskim stała się drogą powiatową na dwóch odcinkach: od węzła drogi ekspresowej S10 za miejscowością Kosztowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 242 prowadzącą do Łobżenicy oraz na ulicy Bydgoskiej w Wyrzysku – od skrzyżowania z ulicą Staszica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 do skrzyżowania z drogą ekspresową S10.

Przebieg odcinków przekazanej drogi przedstawiono na mapie poniżej.

Zmiania kategorii drogi w Wyrzysku

Budowa mostu w Skórce zakończona

1 czerwca 2017 roku, po ośmiu miesiącach robót, dobiegła końca rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 wraz z budową nowego mostu w miejscowości Skórka w powiecie złotowskim. Obok starej, rozebranej przeprawy powstał nowy obiekt o stalowej konstrukcji z blach falistych na żelbetonowych fundamentach. Długość mostu wynosi 25,45 metrów, szerokość 8 m, a światło poziome (pod mostem) 15 m.

Ponadto, w ramach inwestycji na odcinku drogi o długości 192 metrów wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów, bariery ochronne oraz nowe oznakowanie. Umocniono również brzegi rzeki pod nowym mostem. Wartość projektu wyniosła 3,1 mln zł, z czego 2,6 mln zł pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nowy most w Skórce

Nowy most w Skórce

Nowy most w Skórce

Nowy most w Skórce

O tym, jak powstają drogi wojewódzkie w programie „Jedziemy przez Wielkopolskę” TVP3 Poznań

Jak powstaje droga? Ile dokumentów do jej budowy potrzeba? Jak długo trwa proces inwestycyjny i co ma na to wpływ? Według jakich kryteriów wybiera się projekty drogowe w ciągu dróg wojewódzkich? Jak finansowane są inwestycje? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, a także informacje o trwających i zrealizowanych inwestycjach drogowych w regionie można znaleźć w drugim odcinku programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” wyemitowanym 30 maja br. na antenie TVP3 Poznań:

https://poznan.tvp.pl/31229922/30052017.

Kolejne odcinki programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” w każdy ostatni wtorek miesiąca (z wyjątkiem okresu letniego w lipcu i sierpniu) o godzinie 18:05 na antenie TVP3 Poznań.

NOWY WIADUKT NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 432 PO PRÓBACH OBCIĄŻENIOWYCH

Dobiegają końca prace na drodze wojewódzkiej nr 432 na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo. Pracownia Projektowo Badawcza SYSTEM z Bielska-Białej przeprowadziła już sprawdzenie nośności nowego wiaduktu nad linią kolejową relacji Oleśnica – Chojnice. Badanie polegało na wprowadzeniu na wiadukt czterech ciężarówek o łącznej wadze 140 ton. Przez kilkadziesiąt minut specjalistyczny sprzęt rejestrował zachowanie nowej konstrukcji. Próba obciążeniowa wiaduktu potwierdziła wystarczającą nośność dla obiektów klasy A ( 50 ton).

 Nowy odcinek drogi będzie miał 2,7 km długości z jezdnią o szerokości 7 m. Wzdłuż drogi przebiegać będzie dwukierunkowa ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 m. Budowany fragment połączy istniejąca drogę wojewódzką nr 432 z drogą krajową nr 15, omijając powstałą niedawno fabrykę Volkswagena.

próba obciążeniowa DW 432

próba obciążeniowa DW 432

 

próba obciążeniowa DW 432

próba obciążeniowa DW 432

próba obciążeniowa DW 432

Wicemarszałek Województwa o inwestycjach w powiecie kolskim

15 maja 2017 roku Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak spotkał się z samorządowcami powiatu kolskiego, w tym m.in. Starostą Wieńczysławem Oblizajkiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Dąbie Tomaszem Ludwickim. Celem spotkania było przedstawienie planowanych w najbliższym czasie inwestycji na drogach wojewódzkich w powiecie kolskim. Najważniejszą wśród nich jest rozbudowa drogi nr 263 od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w miejscowości Kłodawa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473 w miejscowości Dąbie na odcinku o łącznej długości 19,5 km. Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” do 2020 roku. Obecnie trwa ocena wniosku o unijne dofinansowanie inwestycji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponadto Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poinformował samorządowców m.in. o planowanych jeszcze w tym roku remontach nawierzchni jezdni. Zostaną one przeprowadzone na trzech odcinkach o łącznej długości 7,5 km: drogi wojewódzkiej nr 473 od Koła do Przybyłowa, drogi nr 263 od Korzecznika do Rysin oraz ulicy Bierzwieńskiej w Kłodawie. Łączna wartość tych zadań to niemal 4 mln zł.

Nowy most w Skórce już otwarty

Nowy most na rzece Głomia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 w miejscowości Skórka (gmina Krajenka) jest już przejezdny. Obowiązuje na nim ruch wahadłowy. Obecnie trwa rozbiórka starego obiektu. Ponadto, do zakończenia robót pozostało jeszcze ułożenie na dojazdach ostatniej warstwy nawierzchni jezdni, wykonanie stożków nasypu przy moście oraz prace porządkowe.

Nowy most w ciągu drogi nr 188 w Skórce

Nowy most w ciągu drogi nr 188 w Skórce

Nowy most w ciągu drogi nr 188 w Skórce

Nowy most w ciągu drogi nr 188 w Skórce

Utrudnienia na mostach w Śremie i Wronkach

W związku z wymianą urządzeń dylatacyjnych od 9 maja br. na dwóch mostach: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w Śremie oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Będzie obowiązywał przez 70 dni. Całość robót potrwa z kolei do końca lipca br.

W maju rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w Mochach

25 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 od mostu na Południowym Kanale Obry do miejscowości Mochy w powiecie wolsztyńskim. Wykonawcą jest spółka Budimex. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 488 dni od podpisania umowy, tj. sierpień 2018 roku. Wartość projektu wynosi niemal 19,1 mln zł, z czego 15,5 mln zł pochodzi z pieniędzy Unii Europejskiej przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozbudowa obejmie odcinek drogi nr 305 o długości 3,61 km od wjazdu ulicą Wolsztyńską na most na Południowym Kanale Obry do wyjazdu z Moch ulicą Szkolną. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowań, budowę mostu, chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz kanalizacji deszczowej.

Nowy most powstanie w miejscu istniejącego. Podczas jego budowy ruch przez Południowy Kanał Obry będzie odbywał się mostem tymczasowym, usytuowanym w odległości ok. 19 metrów od istniejącego. W pozostałych miejscach robót przewidujemy wprowadzenie ruchu wahadłowego. Szczegółowy projekt organizacji ruchu na czas trwania inwestycji opracuje wykonawca.

Rozbudowa DW 305 Mochy MAPA

Zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej nr 188

W związku z układaniem nawierzchni jezdni w dniach 8-10 maja 2017 r. w godzinach 7-20 droga wojewódzka nr 188 na odcinku pomiędzy miejscowościami Debrzno Wieś i Lipka będzie zamknięta. Objazd przebiega drogami powiatowymi przez miejscowość Łąkie. Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej mapka objazdu:

objazd DW188

Inwestycje na drogach wojewódzkich w programie „Jedziemy przez Wielkopolskę” TVP3 Poznań

Jakie są rodzaje dróg i kto nimi zarządza? Jak zmienia się sytuacja na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce? Ile kilometrów dróg rozbudowaliśmy dzięki unijnym pieniądzom w latach 2007-2014, a ile planujemy w nowej perspektywie finansowej? Gdzie trwają roboty i dlaczego muszą wiązać się z utrudnieniami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w pierwszym odcinku programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” wyemitowanego 25 kwietnia br. na antenie TVP3 Poznań:
https://poznan.tvp.pl/30119906/25042017.

Kolejne odcinki programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” informującego o najważniejszych inwestycjach na wielkopolskich drogach wojewódzkich w każdy ostatni wtorek miesiąca (z wyjątkiem okresu letniego w lipcu i sierpniu) o godzinie 18:05 na antenie TVP3 Poznań.