Inwestycje na drogach wojewódzkich w programie „Jedziemy przez Wielkopolskę” TVP3 Poznań

Jakie są rodzaje dróg i kto nimi zarządza? Jak zmienia się sytuacja na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce? Ile kilometrów dróg rozbudowaliśmy dzięki unijnym pieniądzom w latach 2007-2014, a ile planujemy w nowej perspektywie finansowej? Gdzie trwają roboty i dlaczego muszą wiązać się z utrudnieniami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w pierwszym odcinku programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” wyemitowanego 25 kwietnia br. na antenie TVP3 Poznań:
https://poznan.tvp.pl/30119906/25042017.

Kolejne odcinki programu „Jedziemy przez Wielkopolskę” informującego o najważniejszych inwestycjach na wielkopolskich drogach wojewódzkich w każdy ostatni wtorek miesiąca (z wyjątkiem okresu letniego w lipcu i sierpniu) o godzinie 18:05 na antenie TVP3 Poznań.

Na przełomie kwietnia i maja rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 w Blękwicie

4 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 189 w miejscowości Blękwit w powiecie złotowskim. Wykonawcą jest spółka Skanska. Roboty rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja, a termin realizacji inwestycji to 20 września 2017 r. Wartość zadania wynosi niemal 995,2 tys. zł.

Rozbudowa obejmie odcinek drogi o długości 247 metrów od łuku za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 188 do granicy miejscowości na wylocie na Jastrowie. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych i kanalizacji deszczowej.

Rozbudowa DW 189 Blękwit MAPA

W kwietniu rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242

23 marca 2017 roku została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku od Łobżenicy do Luchowa w powiecie pilskim. Wykonawcą jest spółka Strabag. Roboty rozpoczną się w kwietniu, a termin realizacji inwestycji to 15 listopada 2017 r. Wartość zadania wynosi ponad 4,7 mln zł brutto.

Rozbudowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,5 km w ciągu ul. Sportowej na wylocie z Łobżenicy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1205P na Trzeboń do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1200P na Witrogoszcz. Zakres inwestycji obejmuje m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, chodnika, zatok autobusowych, parkingów i kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie istniejących zjazdów.

Rozbudowa DW-242 Łobżenica-Luchowo MAPA

Droga wojewódzka nr 149 w dwóch powiatach zmieniła kategorię

23 marca 2017 roku droga wojewódzka nr 149 przebiegająca przez gminę Wronki w powiecie szamotulskim oraz gminę Wieleń w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim stała się drogą powiatową.

Przebieg odcinków przekazanej drogi przedstawiono na zamieszczonych mapach.

MAPA zmiana DW 149 pow. szamotulski

MAPA zmiana DW 149 pow. czarnkowsko-trzcianecki

Utrudnienia na mostach w Śremie i Wronkach

Od kwietnia br. kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w przejeździe przez dwa mosty: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w Śremie oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach.

W związku z wymianą urządzeń dylatacyjnych na mostach zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, a na dojazdach do nich pojawi się tymczasowa sygnalizacja świetlna. Konkretny termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu zostanie podany w późniejszym czasie. Roboty potrwają do końca lipca br., przy czym ruch wahadłowy będzie obowiązywał łącznie przez 70 dni.

Zamknięty odcinek drogi wojewódzkiej nr 188

W związku z budową przepustu drogowego w dniach 14-24 marca br. droga wojewódzka nr 188 na odcinku pomiędzy miejscowościami Debrzno Wieś i Lipka będzie zamknięta. Objazd przebiega drogami powiatowymi przez miejscowość Łąkie. Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej mapka objazdu:

objazd DW188 14.03.

Trwa rozbudowa kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 185

Poszerzanie jezdni, roboty kanalizacyjne, wymiana nawierzchni jezdni – to tylko część toczących się obecnie prac przy rozbudowie ponad 10-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 185 pomiędzy miejscowościami Obrzycko i Szamotuły. Z kolei w drugiej połowie marca br. w Szamotułach ruszy budowa chodników i krawężników.

Roboty na tym odcinku drogi rozpoczęły się w październiku 2016 roku. Obejmują m.in. poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni jezdni, budowę zjazdów, zatok autobusowych i kanalizacji deszczowej na odcinku przebiegającym przez Szamotuły oraz przebudowę przepustów pod drogą. Przy drodze nr 185 powstaną także chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe.

Głównym celem rozbudowy jest poprawa warunków i bezpieczeństwa podróżowania oraz dostępności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych regionu. Wartość projektu wynosi 24,7 mln zł brutto, z czego ponad 20 mln zł pochodzi z pieniędzy Unii Europejskiej przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2017 roku. Do tej pory kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch na rozbudowywanym odcinku odbywa się wahadłowo. Dla samochodów ciężarowych wyznaczono objazdy przez Ostroróg i Wronki.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuły

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuły

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko - Szamotuły

Rusza budowa nowego mostu w Międzychodzie

Rozpoczyna się jedna z bardziej oczekiwanych inwestycji na zachodzie Wielkopolski – budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie. Wykonawca – firma Gotowski – przeprowadził niezbędną wycinkę drzew, a obecnie trwają prace związane z przygotowaniem miejsc pod budowę przyczółków i filarów mostu.

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 160 o długości ok. 760 m. Sam most będzie miał niemal 140 m. Jego trójprzęsłową konstrukcję stworzą stalowe dźwigary zmiennej wysokości zespolone z żelbetonową płytą. Droga będzie składać się z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 m, ścieżki pieszo-rowerowej i pobocza.

Ponadto, inwestycja obejmuje również budowę dróg dojazdowych oraz czterowlotowego ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic Marszałka Piłsudskiego i Wały Jana Kazimierza.

Nowy most w Międzychodzie wraz z niezbędnymi dojazdami ma powstać do końca maja 2018 roku. Dopiero po jego otwarciu rozpocznie się rozbiórka starej przeprawy, w związku z czym rozliczenie całej inwestycji nastąpi w listopadzie 2018 roku. Wartość projektu wynosi ponad 21,1 mln zł brutto, z czego 17,1 mln zł pochodzi z pieniędzy Unii Europejskiej przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Istniejący most w Międzychodzie

Istniejący most w Międzychodzie

Istniejący most w Międzychodzie

Istniejący most w Międzychodzie

Istniejący most w Międzychodzie

O inwestycjach na drogach wojewódzkich w programie TVP3 Poznań „Zmieniamy Wielkopolskę”

Jak dzięki unijnym pieniądzom zmieni się sytuacja na drogach w Wielkopolsce? Jakie inwestycje przed nami? W pierwszym naborze wniosków o unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uzyskał wsparcie dla zadań o łącznej wartości 250 mln zł. Pozwoli to rozbudować ponad 60 km dróg w regionie. W rozpoczętym w marcu drugim naborze złożymy wnioski o dofinansowanie 13 inwestycji opiewających łącznie na 278 mln zł.

Więcej o inwestycjach na drogach wojewódzkich w programie TVP3 Poznań „Zmieniamy Wielkopolskę”: http://poznan.tvp.pl/29296997/01032017

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie rozpoczęli konsultacje społeczne w sprawie projektów zmian zarządzeń dotyczących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Zmiany mają dotyczyć następujących obszarów położonych na terenie trzech województw – zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego:

– Puszcza nad Gwdą PLB300012,

– Jezioro Kozie PLH320010,

– Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010.

Z projektami zmian zarządzeń oraz ich uzasadnieniami można zapoznać się w siedzibie RDOŚ w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20 w godzinach 8-15, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej RDOŚ w Szczecinie (http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/) w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektów zmian w siedzibie RDOŚ w Szczecinie lub elektronicznie: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl.

Obwieszczenie w wyżej opisanej sprawie 1 marca 2017 r. zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 już za półmetkiem prac

Ponad 60 procent robót wykonano w ciągu siedmiu miesięcy budowy drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo. Nowy fragment drogi w gminie Września ominie powstałą tu fabrykę Volkswagena. Wartość projektu wynosi 18,8 mln zł brutto, z czego niemal 15,3 mln zł pochodzi z pieniędzy Unii Europejskiej przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie zostanie zrealizowane do połowy czerwca 2017 roku.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 432 będzie miał 2,7 km długości i 7 m szerokości, dwa pasy ruchu z poboczami oraz dwukierunkową ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3 m.

Obecnie toczą się roboty na dwóch nowych rondach – na drodze wojewódzkiej nr 432 w Grzymysławiach oraz na drodze krajowej nr 15 w Obłaczkowie. Trwa również budowa wiaduktu nad linią kolejową PKP relacji Oleśnica – Chojnice. Ponadto powstają już: korpus drogowy, podbudowa i warstwy konstrukcyjne nawierzchni, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, oświetlenie, przepusty drogowe oraz kanalizacja deszczowa.

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 w gm. Września

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 w gm. Września

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 w gm. Września

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 w gm. Września

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 w gm. Września

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 na odcinku Piotrowo – Zielonagóra zakończona

12 grudnia 2016 roku, po pięciu miesiącach robót, dobiegła końca rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 na odcinku Piotrowo – Zielonagóra. Teraz na całym odcinku o długości 1,6 km droga ma taką samą szerokość wynoszącą 6,5 metra, a w Piotrowie powstało rondo. W ramach inwestycji zbudowano również ścieżkę pieszo-rowerową, drogi serwisowe i kanalizację deszczową. Przebudowano także będący w złym stanie przepust pod drogą.

Koszt inwestycji wyniósł łącznie 5.557.143,91 zł, z czego 4.682.367,65 zł pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

To jednak nie koniec robót na drodze wojewódzkiej nr 185. Od października 2016 roku trwa rozbudowa wynoszącego 10,3 km długości odcinka Obrzycko – Szamotuły. Zakończenie przewidywane jest na jesień 2017 roku.

Nowe rondo w Piotrowie

Droga wojewódzka nr 185 na odcinku Piotrowo - Zielonagóra po rozbudowie

Droga wojewódzka nr 185 na odcinku Piotrowo - Zielonagóra po rozbudowie

 

 

 

WOJCIECH JANKOWIAK NA SPOTKANIU PODSUMOWUJĄCYM REALIZACJĘ ZADANIA NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 312

Na spotkanie podsumowujące inwestycję pod nazwą „Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie” do Wielichowa przybył Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Celem inwestycji była poprawa stanu nawierzchni jezdni, remont chodników, zjazdów i zatok postojowych. Długość wzmocnionego odcinka to 5,4 km. Wartość kontraktu
to 3,7 mln zł. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodziły z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Wielichowo. Wykonawcą robót była firma COLAS.

spotkanie podsumowujące inwestycje w Wielichowiespotkanie podsumowujące inwestycje w Wielichowiespotkanie podsumowujące inwestycje w Wielichowiespotkanie podsumowujące inwestycje w Wielichowie

WIZYTA WOJCIECHA JANKOWIAKA NA BUDOWIE W PIOTROWIE

Pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wziął udział w spotkaniu w sprawie rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 185 zorganizowanym przez Starostę Szamotulskiego. Rozbudowa drogi nr 185 na odcinku Piotrowo – Szamotuły realizowana jest od 2015 roku. W I etapie wykonano rozbudowę odcinka Piotrowo – Zielona Góra o długości 3,3 km. II etap rozbudowy obejmuje odcinek Obrzycko – Szamotuły o długości 10,3 km, a zakończenie jego realizacji przewidziane jest na jesień 2017 roku. Cała wartość zadania to 35,2 mln zł, z tego 28,5 mln pochodzi ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na spotkaniu podkreślono wagę przedsięwzięcia, będącego jednym z etapów rozbudowy układu komunikacyjnego łączącego m. Wronki z autostradą A 2.

wizyta Wojciecha Jankowiaka na budowie remontowanej drodze nr 185remontowana droga nr 185spotkanie w Starostwie Powiatowym w Szamotułachspotkanie w Starostwie Powiatowym w Szamotułach

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MODERNIZACJA ROKU 2016” OTWARTY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otrzymał DYPLOM za udział w I etapie konkursu „Modernizacja Roku 2016” dla obiektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 (Al. Klonowicza) w Sulmierzycach. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku i wyróżniających się szczególnymi walorami. Zrealizowane zadanie; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w Sulmierzycach obejmowało przebudowę istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego na nawierzchnię z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym, przebudowę zjazdów, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, budowę wyniesionych wysp spowalniających i budowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja usytuowana jest na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Sulmierzyce, wpisanego do rejestru zabytków, w strefie zabytkowej zabudowy i nawarstwień kulturowo-osadniczych, będących pod ochroną konserwatorską. Pod względem architektonicznym na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta, ochronie i opiece podlega m.in. siatka ulic w historycznie ukształtowanych granicach.  W ramach tych działań przebudowa Al. Klonowicza podlegała  ochronie konserwatorskiej. Inwestycja została zrealizowana z funduszu Województwa Wielkopolskiego za kwotę 3,2 mln zł. Ze względu na specyficzną czerwoną barwę nawierzchni oraz wykorzystanie oryginalnej kostki kamiennej, niewątpliwie warta jest pokazania na ogólnopolskim forum.

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2016” to okazja do promocji najciekawszych dokonań polskich budowlańców w zakresie modernizacji, rewitalizacji, remontów czy renowacji i przeobrażania funkcji architektonicznych. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji obiektów dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Liczba nadsyłanych zgłoszeń z całego kraju świadczy o randze konkursu, która indykuje jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie i wzrasta troska o rozwój.

 Dyplom "Modernizacja Roku 2016"

WOJCIECH JANKOWIAK NA SPOTKANIU W POKRZYWNICY

Po niespełna trzech miesiącach zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 w miejscowości Pokrzywnica. Na spotkanie podsumowujące Pan Przemysław  Majchrzak Wójt Gminy Wągrowiec zaprosił Pana Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Wśród gości pojawili się także Pani Agnieszka Kubiakowska-Michalak Dyrektor Departamentu Infrastruktury wraz z zastępcą Panem Krzysztofem Krzysztofiakiem, przedstawiciele Powiatu Wągrowieckiego oraz Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zakończone zadanie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości ok. 1 km, budowę wysp spowalniających, chodników i wykonanie zatok autobusowych. Realizacja inwestycji przyczyniła się do znacznej poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wykonawcą robót była firma COLAS Polska Sp. z o.o.   Przebudowa kosztowała 1,3 mln zł i sfinansowana była ze środków Województwa Wielkopolskiego.

chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 241 w Pokrzywnicywizyta Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka WW w Pokrzywnicydroga wojewódzka nr 241 w m. Pokrzywnica wizyta Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka WW w Pokrzywnicyspotkanie podsumowujące realizację inwestycji w Pokrzywnicyspotkanie podsumowujące realizację inwestycji w m. Pokrzywnica spotkanie podsumowujące inwestycję w Pokrzywnicy

NOWY MOST W MIĘDZYCHODZIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 i budowa mostu nad Wartą, to kolejna inwestycja, która dofinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji, o wartości ponad 20 mln zł, w tym UE 17,5 mln zł, odbyło się z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Posłów RP w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie. Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. wybuduje do roku 2018 nowy most nad rzeką Wartą w Międzychodzie, przebuduje skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 160 z ulicą Wały Jana Kazimierza na skrzyżowanie typu rondo i wybuduje ścieżkę pieszo rowerową.

Istniejący most w Międzychodzie to 57 letni obiekt, który jest jedynym szklakiem komunikacyjnym przez Wartę w tej miejscowości.  Ocena stanu technicznego obiektu spowodowała wprowadzenie ograniczenia nośności i ruchu jednokierunkowego. Oczekiwany nowy most, poprawi w znacznym stopniu przejazd i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie

podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie

podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowypodpisanie umowy

wywiad z Pawłem Katarzyńskim Dyrektorem WZDW w Poznaniu Telewizji Wielkopolskiej

wywiad z Markeim Gotowskim Prezesem Firmy Gotowski Telewizji Wielkopolskiejwywiad Agnieszki Kubiakowskiej Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego WW Telewizji Wielkopolskiejwywiad Julian Mazurek Starosty Powiatu Międzychodzkiego Telewizji Wielkopolskiejplan orientacyjny

RUSZY ROZBUDOWA DW 185 OBRZYCKO – SZAMOTUŁY

Przekazano plac budowy na rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły. Remont ponad dziesięciokilometrowego odcinka obejmuje m.in. poszerzenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni, przebudowę przepustów, budowę i przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej na odcinku przebiegającym przez Szamotuły, budowę i przebudowę zatok autobusowych. Rozbudowa drogi to nie tylko lepsza jakość jazdy i bezpieczeństwo kierujących pojazdami, wśród zaplanowanych prac są także: budowa i przebudowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych. Na bezpieczeństwo wpłyną również elementy uspokojenia ruchu. Wartość zadania przekracza 24 mln zł, z czego  20 mln zł pochodzi z funduszy UE. Prace budowlane spowodują utrudnienia w ruchu, objazdy i ruch wahadłowy ale warto zaczekać do jesieni przyszłego roku, aby komfortowo przejechać ten odcinek drogi.

DW 185

DW 185

DW 185DW 185DW 185

DROGA WOJEWÓDZKA NR 432 PO REMONCIE

Lepszą drogą pojedziemy przez Czerwoną Wieś i Krzywiń do Jerki. Droga nr 432  „w nowej odsłonie” może poszczycić się wzmocnioną nawierzchnią, odnowionym oznakowaniem poziomym, umocnieniem nawierzchni zjazdów i poboczy. Wyremontowany odcinek drogi o długości ok. 4 km, to efekt prac, jakie trwały przez ostanie półtora miesiąca. Koszt tej inwestycji to: 1,4 mln zł, który w całości finansowany był przez Województwo Wielkopolskie. Wyremontowany odcinek drogi na pewno przyczyni się do bezpieczeństwa ruchu drogowego a jego uczestnicy odczują komfort jazdy.

Droga wojewódzka nr 432

Droga wojewódzka nr 432

SPOTKANIE WOJCIECHA JANKOWIAKA Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU W KROTOSZYNIE I SULMIERZYCACH

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Krotoszyn ul. Sulmierzycka” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Sulmierzyce na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej” – to powody dla których Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego brał udział w spotkaniu podsumowującym zakończenie tych inwestycji. W Urzędzie Miasta Krotoszyn odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu lokalnego oraz wojewódzkiego.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w  Krotoszynie, wraz ze skrzyżowaniami, budowa ciągu pieszo rowerowego, przebudowa zjazdów i budowa elementów odwodnieniowych kosztowała 3,1 mln zł.

Natomiast roboty budowlane w Sulmierzycach na ul. Klonowicza obejmowały przebudowę istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego na nawierzchnię z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym, przebudowę zjazdów, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, budowę wyniesionych wysepek, jako element uspokojenia ruchu i budowę kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji to 3,2 mln zł.

Uczestnicy spotkania gorąco dziękowali za realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowościach Krotoszyn i Sulmierzyce. Nowe inwestycje to przede wszystkim dążenie do dalszego rozwoju regionu, które realizowane były w 100% z funduszu Województwa Wielkopolskiego.

spotkanie w UG Krotoszyn

spotkanie w UG Krotoszyn

droga wojewódzka nr 444wizyta Wojciecha Jankowiaka na przebudowanej drodze wojewódzkiej nr 444wizyta w Sulmierzycach ul. KlonowiczaFolder Inwestycji Drogowych Województwa Wielkopolskiego

MIESZKAŃCY UL. KLONOWICZA w SULMIERZYCACH MAJĄ NIEWĄTPLIWE POWODY DO RADOŚCI

Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 444 w Sulmierzycach na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Krótkiej na terenie historycznego  układu urbanistycznego miasta Sulmierzyce, wpisanego do rejestru zabytków towarzyszyło wiele emocji. Właśnie zakończono realizację tego zadania. Wykonano nawierzchnię bitumiczną w zamian za zdewastowaną nawierzchnię z kostki brukowej granitowej co w zdecydowanym stopniu zmniejszyło hałas, wykonano izolację chroniącą budynki przed drganiami wynikającymi z ruchu pojazdów, oraz uporządkowano i wykonano nową nawierzchnię chodników i zjazdów. „Kolorytu” ulicy Klonowicza dodaje nawierzchnia, zgodnie z oczekiwaniami konserwatora, w kolorze czerwonym. Cały odcinek drogi posiada kanalizację deszczową. Wartość zadania to 2.9 mln zł. Zadanie finansowane było w 100% z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Sulmierzyce

Sulmierzyce

ROZWÓJ REGIONALNY EFEKTEM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowości Wielichowo, od ulicy Dworcowej do miejscowości Wielichowo Wieś został wyremontowany. Nowa nawierzchnia, wymienione elementy ulic, odtworzone odwodnienie, umocnione zjazdy i pobocze to efekt remontu  odcinka 0,4 km drogi. Inwestycja o wartości 240 tys. zł została oddana do użytku w sierpniu br.

Dzięki współpracy Gminy Wielichowo z Województwem Wielkopolskim, znaczącą poprawę ruchu odczują także piesi. Gmina Wielichowo we własnym zakresie wykonała remont istniejących chodników.

droga wojewódzka nr 312 Wielichowo

PLANOWANA INWESTYCJA DROGOWA OBWODNICY WRONEK BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE 2017-2019

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184, na kwotę 49 mln zł z firmą Budimex S.A. Realizację zadania przewidziano na lata 2017-2019. Inwestycja dofinansowana ze środków UE w kwocie 42 mln zł niewątpliwie zwiększy konkurencyjność gospodarczą i atrakcyjność Województwa Wielkopolskiego. Budowa obwodnicy o długości 5,2 km (od Nowej Wsi do Smolnicy), będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zostanie wybudowany most przez rz. Wartę, wiadukt nad linią PKP i droga gminną. Oczekiwana inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum, zredukuje czas podróży, poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy uczestników ruchu drogowego ale także skomunikuje niezwykle ważne miejsca pracy w regionie.

koncepcja budowy obwodnicy Wronek

ODCINEK DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 308 W GRODZISKU PO REMONCIE

Nowa nawierzchnia i oznakowanie poziome, umocnienie nawierzchni zjazdów i poboczy to efekt remontowanego odcinka o długości 0,6 km, obwodnicy miasta Grodziska Wielkopolskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Realizacja zadania została ukończona w lipcu 2016 roku a zlokalizowana jest od skrzyżowania ulicy Europejskiej z ulicą Nową do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 (rondo). Wartość zadania to 350 tys. zł, które realizowała firma DROMOST PLUS Sp. z o.o. w Żabnie.

remont ul. Europejskiej w Grodzisku Wlkp.

 

WOJCIECH JANKOWIAK WIZYTOWAŁ W BOGUSZYNIE

Wkrótce pojedziemy wyremontowaną drogą wojewódzką nr 436 od miejscowości Boguszyn do Klęki. Trwające roboty drogowe wizytował Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Na spotkanie w Boguszynie z Wicemarszałkiem licznie przybyli mieszkańcy gminy i przedstawiciele samorządu.  Roboty drogowe prowadzone są przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. KALISZ. Oczekiwany remont drogi o długości 3 km, poprawi stan techniczny a tym samym poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników. Koszt inwestycji to 1 mln zł, a termin zakończenia prac to koniec września tego roku.  spotkanie z samorządowcami w Boguszynie spotkanie Wojciecha Jankowiaka w Boguszynie z samorządowcami na remontowanej drodze wojewódzkiej nr 436 remontowana droga wojewódzka nr 436remontowana droga wojewódzka nr 436

RUSZY BUDOWA OBWODNICY OBORNIK

Jedną z wielu inwestycji, która będzie zrealizowana dzięki unijnym pieniądzom, jest budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano umowę z firmą SKANSKA S.A., która zrealizuje zadanie do czerwca 2019 r. Ta pilna inwestycja o niespełna dwukilometrowym odcinku, pomoże podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta. Budowa obwodnicy Obornik zrealizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wartość kontraktu to 14 mln zł.

Plan orientacyjny obwodnicy Obornik

SPOTKANIE W GOSTYNIU PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW Z WOJCIECHEM JANKOWIAKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W związku z przygotowaniem do realizacji jednej z największych inwestycji drogowych w Gostyniu, jaką jest budowa obwodnicy Gostynia w ciągu DW 434, dnia 27.07.2016 r. na zaproszenie władz Powiatu Gostyńskiego do Gostynia przybył Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Pawłem Katarzyńskim Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli Robert Marcinkowski Starosta Gostyński, Czesław Kałak Wicestarosta Gostyński, Jerzy Kulak Burmistrz Gostynia i Wiesław Glapka Wójt Gminy Piaski. Tematem wizyty były plany dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji oraz budowy przedłużenia ul. Europejskiej (tzw. „łącznika”), połączone z objazdem dróg
w Gostyniu. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja prasowa.
Następie w Ratuszu odbyło się spotkanie z radnymi Gostynia, Gminy Piaski, Powiatu oraz mieszkańcami. Na zebraniu zwrócono uwagę na konstruktywną współpracę trzech samorządów, dotyczącą współfinansowania budowy „łącznika”.

Budowa obwodnicy Gostynia ujęta jest w projekcie „Planu transportowego dla Województwa Wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku”, a jej realizacja planowana jest przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Długość planowanej obwodnicy wraz z „łącznikiem” to 8,5 km o wartości 150 mln zł, (w tym wartość „łącznika” 10 mln zł). Udział Powiatu Gostyńskiego, Gminy Gostyń i Gminy Piaski został oszacowany na 1,5 mln zł.

spotkanie w Ratuszu z Radnymispotkanie w StarostwieKonferencja prasowaobjazd dróg gostyńskich

DSC06032

KUŹNICA CZARNKOWSKA – ZAMKNIĘCIE DROGI

Od dnia 23.06.2016r. w związku z robotami budowlanymi przy przebudowie przepustu oraz korekty przebiegu drogi wojewódzkiej w miejscowości Kuźnica Czarnkowska droga wojewódzka nr 178 zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Planowany objazd prowadzony będzie odpowiednio:
– dla pojazdów ciężarowych drogą wojewódzką nr  174 do Wielenia a następnie drogami nr 177 i 180 w kierunku Trzcianki,
– dla pojazdów osobowych drogą wojewódzką nr 174 do miejscowości Jędrzejewo a następnie drogami nr 309 i 180 w kierunku Trzcianki.

Planowany termin zakończenia przebudowy i przywrócenia ruchu to 08.08.2016r.

plan sytuacyjny objazdu do powiadomienia11

PIERWSZA UMOWA Z WRPO NA LATA 2014-2020

W dniu 23 maja 2016 r. podpisano pierwszą umowę na projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku  od m.  Jabłonowo do m. Ujście. Wykonawcą robót jest firma  STRABAG a  wartość umowy wynosi  7,6 ml zł. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości: 5,166 km,  przebudowę istniejących skrzyżowań,  przebudowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia zadania to  29 września 2017 r.

pdpisanie umowypodpisanie umowypodpisanie umowy