Wykaz dróg wojewódzkich

Wykaz przebiegu dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego zgodny z Uchwałą
Nr XVI/396/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 966)

Informujemy, że na mocy Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wybrane drogi wojewódzkie zostały pozbawione dotychczasowej kategorii i zaliczone do kategorii dróg powiatowych.

Przebieg dróg województwa wielkopolskiego

UWAGA! Kolorem czerwonym wykreślono w wykazie drogi i odcinki dróg wojewódzkich, pozbawione kategorii drogi wojewódzkiej na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Długość dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego wynosi 2 692,334 km,
w tym:
– w granicach miast: 329,193 km
– poza granicami miast: 2 363,141 km
Dane podano wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. – nie uwzględniają one odcinków dróg wojewódzkich, przebiegających w graniach miast na prawach powiatu tj. Poznania, Leszna, Konina, Kalisza, dla których zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)
, zarządcą wszystkich dróg w granicach administracyjnych miast
na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.