Wykaz dróg wojewódzkich

Poniżej zamieszczamy wykaz dróg wojewódzkich przebiegających na terenie województwa wielkopolskiego, zawierający numerację, opis przebiegu oraz klasy techniczne dróg podlegających administracji WZDW.
Wykaz jest zgodny z Zarządzeniem nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Wykaz dróg wojewódzkich

Zarządzenie GDDKiA nr 26 z 02.08.2017 r.

Załącznik do zarządzenia nr 26 GDDKiA z 02.08.2017 r.

Długość dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego wynosi 2 692,334 km,
w tym:
– w granicach miast: 329,193 km
– poza granicami miast: 2 363,141 km
Dane podano wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. – nie uwzględniają one odcinków dróg wojewódzkich, przebiegających w graniach miast na prawach powiatu tj. Poznania, Leszna, Konina, Kalisza, dla których zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)
, zarządcą wszystkich dróg w granicach administracyjnych miast
na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.