Ochrona środowiska

Karta informacyjna
Nr karty/rok 2/2017 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu mapy akustyczne Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu

WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                       61-623 Poznań

poczta@wzdw.pl

tel.61 22 58 210

Nazwa dokumentu Mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 Część opisowa – Zadanie 1 dw 178 pow. cz-trz

Część opisowa – Zadanie 2 dw 178 pow obornicki

Część opisowa – Zadanie 3 dw 179 pow pilski

Część opisowa – Zadanie 4 dw 182 pow cz-trz

Część opisowa – Zadanie 5 dw 184 pow szamotulski

Część opisowa – Zadanie 6 dw 184 pow poznański

Część opisowa – Zadanie 7 dw 185 pow szamotulski

Część opisowa – Zadanie 8 dw 193 pow chodzieski

Część opisowa – Zadanie 9 dw 196 pow poznański

Część opisowa – Zadanie 10 dw 241 pow wągrowiecki

Część opisowa – Zadanie 11 dw 260 pow gnieźnieński

Część opisowa – Zadanie 12 dw 266 pow koniński

Część opisowa – Zadanie 13 dw 305 pow nowotomyski

Część opisowa – Zadanie 14 dw 306 pow poznański

Część opisowa – Zadanie 15 dw 307 pow poznański

Część opisowa – Zadanie 16 dw 307 pow nowotomyski

Część opisowa – Zadanie 17 dw 310 pow kościański

Część opisowa – Zadanie 18 dw 430 pow poznański

Część opisowa – Zadanie 19 dw 431 pow poznanski

Część opisowa – Zadanie 20 dw 434 pow poznanski

Część opisowa – Zadanie 21 dw 434 pow śremski

Część opisowa – Zadanie 22 dw 434 pow gostynski

Część opisowa – Zadanie 23 dw 445 pow ostrowski

Część opisowa – Zadanie 24 dw 449 pow ostrzeszowski

Część opisowa – Zadanie 25 dw 470 pow turecki

Część opisowa – Zadanie 26 dw 470 pow kaliski

Część opisowa – Zadanie 27 dw 473 pow kolski

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza stanu akustycznego Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wielkopolska Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 2/2017 Uwagi

 

Karta informacyjna

Nr karty/rok 1/2017 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu pomiary hałasu Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu

WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                           61-623 Poznań

poczta@wzdw.pl

tel.61 22 58 210

Nazwa dokumentu Okresowe pomiary hałasu dla dróg wojewódzkich Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 protokoły pomiar hałasu

zestawienie wyników hałas 2016

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju wielkopolska Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 01.2017 Uwagi

 

 

Karta informacyjna

Nr karty/rok 2/2016 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                     61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                               tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 241 obwodnica Wągrowca Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 Analiza porealizacyjna obwodnica Wągrowca

PH2- 1obwodnica Wągrowca -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

PH3- 1obwodnica Wągrowca -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

PH7- 1obwodnica Wągrowca -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków, analiza hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański i wągrowiecki Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 11.2016 Uwagi

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 1/2016 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                   61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                        tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 196 odc. Murowana Goślina- Wągrowiec Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  analiza-porealizacyjna-dw-196-v1
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków, analiza hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański i wągrowiecki Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 04.2016 Uwagi

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 1/2015 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona powietrza, ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW                                                                  ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                                      tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 434, odc. od m. Śrem do drogi krajowej nr 36 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  analiza porealizacyjna 434
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu i stężenia NO2 Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat śremski, gostyński i rawicki Numery kart innych dokumentów                w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia                  w wykazie danych                               o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 12.2014 Uwagi

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 2/2015 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona wód, ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW                                                             ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                                 tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 184, odc. Pamiątkowo-Przeźmierowo Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Sprawozdanie z pomiarów akustycznych

Analiza hałas

Sprawozdania_pobór_wody

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu i analiza ścieków Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat poznański Numery kart innych dokumentów           w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych                       o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 05.2015 Uwagi

 

Karta informacyjna
Nr karty/rok 3/2015 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona przed hałasem Miejsce przechowywania dokumentu WZDW                                                                  ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                                       tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 307, obwodnica Opalenicy Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 Opalenica pkt4 -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Opalenica pkt3 -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Opalenica pkt2 -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Opalenica pkt1 -POZIOMU HALASU DROGOWEGO-24h

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu pomiary hałasu Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat nowotomyski Numery kart innych dokumentów            w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych                       o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 07.2015 Uwagi
Karta informacyjna
Nr karty/rok 4/2015 Dokument zatwierdził nie dotyczy
Rodzaj dokumentu analiza porealizacyjna Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Temat dokumentu ochrona wód Miejsce przechowywania dokumentu WZDW Poznań                                                                  ul. Wilczak 51                                                61-623 Poznań poczta@wzdw.pl                                               tel.61 22 58 210
Nazwa dokumentu Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej nr 241, obwodnica Wągrowca Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu  analiza ścieków Wągrowiec DW 241
Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu analiza ścieków Czy dokument jest ostateczny? Tak/nie tak
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju powiat wągrowiecki Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
Znak sprawy nie dotyczy Data zamieszczenia            w wykazie danych            o dokumencie nie dotyczy
Dokument wytworzył nie dotyczy Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji nie dotyczy
Data dokumentu 12.2015 Uwagi

MAPY AKUSTYCZNE

Uprzejmie informujemy, że mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich wykonane w 2011 r., dostępne są w siedzibie WZDW, ul. Wilczak 51.

Wykaz map wykonanych w roku 2011:

zestawienie map 2011

W roku 2016 sporządzone zostaną nowe mapy akustyczne. Mapy zostaną udostępnione na stronie internetowej po ich wykonaniu.