Nośność dróg

Wykaz dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego, 
po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r., poz. 802)

Wykaz dróg wojewódzkich o dopuszczalnym nacisku 10 ton na pojedynczą oś pojazdu

Przebieg dróg wojewódzkich dopuszczonych do przejazdu pojazdów o dopuszczalnej nośności
do 10 ton na pojedynczą oś pojazdu oraz informację o klasach technicznych dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego przedstawiono na poniższej mapie

Nośność i klasy techniczne dróg wojewódzkich województwa wielkopolskiego