Oferta pracy: Specjalista do Wydziału Planowania

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalisty do Wydziału Planowania
Wymagania:
– wykształcenie wyższe,
– podstawowa znajomość funduszy strukturalnych i programów finansowanych
z Unii Europejskiej,
– minimum 3-letni staż zawodowy,
– dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel),
– czynne prawo jazdy kat. B,
– bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Zakres wykonywanych obowiązków:
– prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem
środków pomocowych Unii Europejskiej,
– prowadzenie sprawozdawczości techniczno – ekonomicznej z postępu robót i
wykorzystania środków finansowych,
– opracowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych w
układzie asortymentowym oraz w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
– wymiar czasu pracy – 1 etat
– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole wymagająca, dokładności i skupienia. Stanowisko związane z obsługą urządzeń biurowych, pracą przy komputerze.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
– możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
– nagrodę roczną zależną od wyników pracy,

Wymagane dokumenty
– życiorys (CV) i list motywacyjny,
 – kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 14  kwietnia 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Gabriela ??giewka
Data publikacji: 2018-03-14 13:12:10
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-14 13:16:09 (aktualizacja) przez Gabriela ??giewka