Oferty pracy: Inspektora nadzoru do Wydziału Mostów (nabór zakończony)

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

 

Oferowane stanowisko:
inspektor nadzoru do Wydziału Mostów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
inspektor nadzoru do Wydziału Mostów został wybrany:

 Pan Bartłomiej Skowroński  zamieszkały w Poznaniu.

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Pawe? Sabaj
Data publikacji: 2016-04-05 15:23:12
Ostatnia zmiana w dniu 2016-07-21 11:01:47 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj