Oferty pracy: Inspektor nadzoru do Wydziału Mostów (nabór zakończony)

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
Wilczak 51, 61 – 623 Poznań

Oferowane stanowisko:

Inspektor Nadzoru do Wydziału Mostów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru do Wydziału Mostów został wybrany
Pan Artur Turas zamieszkały w Poznaniu.

Wyżej wymieniony ma odpowiednie przygotowanie i duże doświadczenie zawodowe. Spełnił wymogi formalne, oczekiwania i warunki stawiane osobie wykonującej obowiązki na przedmiotowym stanowisku pracy.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Pawe? Sabaj
Data publikacji: 2016-09-02 09:17:02
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-22 13:12:43 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj