Oferta pracy: Specjalista do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg – umowa na czas zastępstwa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalisty do Wydziału Uzgodnień i Ewidencji Dróg – umowa na czas zastępstwa

wymagania:

  • wykształcenie wyższe o profilu drogowym lub budowlanym (wykształcenie średnie o profilu drogowym przy stażu pracy minimum 5 lat);
  • znajomość obsługi komputera (Ms Office);
  • prawo jazdy kat. B.

podstawowe obowiązki:
– ewidencji dróg wojewódzkich i spraw z tym związanych ( np.: zmiana kategorii dróg publicznych);
– spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miast i gmin przez które przebiegają drogi wojewódzkie.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
– przewidywany czas trwania umowy około 20 miesięcy,
– wymiar czasu pracy – 1 etat,
– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

  • życiorys (CV) i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

Pisemne oferty prosimy przesłać z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
61- 623 Poznań, ul.
Wilczak 51
e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Pawe? Sabaj
Data publikacji: 2017-01-18 12:07:09
Ostatnia zmiana w dniu 2017-01-30 11:00:21 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak