Oferta pracy: Specjalista do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

specjalisty do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

 

wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie średnie,
 • dobra znajomość pracy na komputerze,
 • czynne prawo jazdy kat. „B”,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

           Podstawowe obowiązki:

 1. prowadzenie zadań związanych z działaniem sekretariatu, odbieranie i kierowanie rozmów telefonicznych,
 2. prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów, kartotek
  wyposażenia pracowników,
 3. prowadzenie magazynu biurowego oraz zakup materiałów biurowych,
 4. przyjmowanie wpływającej poczty oraz wysyłka,
 5. przeprowadzanie procedury przetargowej poza ustawą Prawo zamówień publicznych
  (związanych z bieżącym utrzymaniem dróg),
 6. archiwizacja dokumentów,
 7. udział w dyżurach zimowego utrzymania dróg,
 8. Kontrola oraz weryfikacja kart pomiarowych podczas Generalnego Pomiaru Ruchu, co 5 lat.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat

Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

 

wymagane dokumenty

 

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 19 marca 2017 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2017-03-09 12:30:17
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-09 12:30:17 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak