Oferta pracy: SPECJALISTA DO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W CZARNKOWIE

OGŁOSZENIE

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

 

SPECJALISTY DO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W CZARNKOWIE

 

Wymagania:

 1. wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe techniczne: drogowe, ochrona środowiska,
 2. preferowany staż pracy w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
 3. biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office,
 4. biegła umiejętność posługiwania się mapami geodezyjnymi,
 5. znajomość zagadnień prawa administracyjnego, przepisów prawnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, o ochronie przyrody i ochronie środowiska,
 6. czynne prawo jazdy kat. „B”.

wymagania dodatkowe:

– komunikatywność

– dyspozycyjność

– umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy

Opis stanowiska:

podstawowe obowiązki:

 1. wydawanie decyzji administracyjnych na wykonywanie robót w pasie drogowym,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących umieszczania reklam oraz tymczasowych obiektów handlowych w pasie drogowym,
 3. naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat rocznych za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym
 4. prowadzenie postępowań na lokalizację przyłączy do istniejącej infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 5. prowadzenie spraw związanych z wycinką i nasadzeniem zadrzewienia w pasie drogowym,
 6. prowadzenie ewidencji przystanków autobusowych i spraw z nimi związanych,
 7. prowadzenie zagadnień dotyczących natężenia ruchu na drogach wojewódzkich RDW w Czarnkowie,
 8. sporządzanie sprawozdań dotyczących prowadzonych zagadnień na przedmiotowym stanowisku.

 

Opis stanowiska:

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat

– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole wymagająca, dokładności i skupienia. Stanowisko związane z obsługą urządzeń biurowych, pracą przy komputerze.

Oferujemy:

–       stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

–       możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

–       nagrodę roczną zależną od wyników pracy,


wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 13 lutego 2018 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2018-02-01 14:46:33
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-01 14:46:33 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak