Oferta pracy: Informatyk do Zespołu IT

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

INFORMATYKA do Zespołu IT

 

wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe o profilu informatycznym,
– doświadczenie w administrowaniu serwerami Windows, Linux, NAS,
– bardzo dobra znajomość obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych Windows 7,8,10,
– bardzo dobra znajomości zagadnień sieci komputerowych TCP/IP oraz technologii sieciowych,
– umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących sprzętu komputerowego,
– bardzo dobra znajomość pakietów biurowych,
– prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe
– znajomość przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
– znajomość przepisów prawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
– znajomość elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
– znajomość języka programowania Python, PHP, C++,
– znajomość Microsoft Shell lub Power Shell.

podstawowe obowiązki:

Osoba na poszukiwanym stanowisku pracy będzie zajmowała się:
– administrowaniem serwerami Windows 2008, 2012 i Linux oraz urządzeniami sieciowymi,
– instalacją, administracją, zarządzaniem i ewidencją lokalnymi stacjami roboczymi,
– instalacją, zarządzaniem licencjami i ewidencją oprogramowania,
– zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochroną danych w sieci lokalnej,
– zapewnieniem wsparcia i pomocy technicznej użytkownikom oraz usuwaniem awarii.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– wymiar czasu pracy – 1 etat

– budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w zespole, wymagająca częstego kontaktu z ludźmi. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, wymagającą skupienia i dokładności.

wymagane dokumenty

  • życiorys (CV) i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2135 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
    (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202 ze zm.)”.

 

Pisemne oferty prosimy przesłać do dnia 23 grudnia 2016 r. z dopiskiem na kopercie „praca” na adres:

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51

e – mail: kadry@wzdw.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2016-11-16 14:46:02
Ostatnia zmiana w dniu 2016-11-25 15:21:40 (aktualizacja) przez Pawe? Sabaj